Insatsplaner

Logga till insatsplaner

Tjänster

Vi kan hjälpa dig med att upprätta en insatsplan enligt Brandskyddsföreningens rekommendationer. 

I tjänsten ingår hjälp och genomförande av steg 1-11 som listas under infofliken på denna webbsida. Undantaget är eventuella riskanalyser (punkt 7). Dessa offereras separat.

Prislista

Prislistan nedan gäller komplett upprättade insatsplaner i digitalt format samt två pärmar. Angivet pris är ett riktpris och justeras efter ett första möte. Samtliga priser är exklusive moms.

  • Enkel insatsplan, exempelvis för enskilda mindre industribyggnader, enklare återvinningsanläggningar eller byggnader med få och välkända risker. Pris: Ca 35 000 SEK
  • Mindre avancerad insatsplan, exempelvis ett flertal mindre industribyggnader, en större industribyggnad med flera riskkällor, underjordiska anläggningar eller byggnader med komplicerad verksamhet som sjukvård. Pris: Ca 70 000 SEK
  • Avancerad insatsplan, exempelvis flygplats, industrikomplex, 2:4 anläggningar, Sevesoanläggningar eller komplicerade byggnader med inlåsta personer. Pris: Från 100 000 SEK. Dock alltid pris enligt offert.


Vi erbjuder även fristående tredjepartskontroll i de fall ni själva vill upprätta era insatsplaner.

  • Tredjepartskontroll enkel insatsplan. Pris: Ca 8 000 SEK
  • Tredjepartskontroll mindre avancerad insatsplan. Pris: Ca 16 000 SEK
  • Tredjepartskontroll avancerad insatsplan. Pris: Från 20 000 SEK. Dock alltid pris enligt offert.

Vi utför riskanalyser för eventuella riskkällor så att dessa med säkerhet beaktas på rätt sätt.

  • Riskanalys och klassningsplan brandfarlig vara. Pris: Ca 25 000 –  80 000 SEK
  • Riskanalys 2:4 anläggning. Pris: Ca 60 000 –  100 000 SEK.
  • Riskanalys och säkerhetsrapport Sevesoanläggning. Pris: Alltid enligt offert.

Söker du kvalitetssäkrat material till de fysiska pärmar som ska upprättas så finns detta i vår webbshopAllt material uppfyller de krav som brandskyddsföreningen föreskriver i deras rekommendation om insatsplaner.

Tjänster